Psychologenpraktijk Mondriaanlaan heeft in 2016 besloten om te gaan stoppen en vanaf januari 2017 zijn er geen nieuwe behandelingen meer gestart. Zoals wij wettelijk verplicht zijn wordt het dossier vanaf het moment dat de behandeling is afgesloten gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. U heeft ook zelf het recht om het dossier te laten vernietigen. Daarvoor is dan wel een schriftelijk verzoek nodig.

Indien u bij Psychologenpraktijk Mondriaanlaan in behandeling bent geweest en u heeft een vraag over uw dossier of u wilt het laten vernietigen dan kunt via de onderstaande 06 nummers contact met ons opnemen:

Jan Princen: 06-50297393

Laura de Jong: 06-28584158

Cathrien Bartels: 06-16135941

U kunt ons ook mailen op info@psychologenpraktijkmondriaanlaan.nl

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben de verschillende eisen van de AVG met betrekking tot ons archief in kaart gebracht. U kunt dit terug vinden in de bijgaande AVG Verklaring. Informatie over onze privacy policy vindt u hier.